Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (28)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 14/02/2017

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Dieselfraude

Moties ingediend bij het VAO Dieselfraude. 31209-208  Motie van de leden Van Veldhoven en Hoogland over sterker Europees toezicht op typegoedkeuring van auto's   31209-209  Motie van de leden Hoogland en Van Veldhoven over auto's van...

2017P02007

Stemmingsuitslagen

Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân (34 592)

Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân (34 592). 34592-0  Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân  

2017P02002

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de Belastingdienst

Moties ingediend bij het debat over de Belastingdienst. 31066-342  Motie van de leden Van Weyenberg en Grashoff over een feitenrelaasdoor een onafhankelijk rapporteur over alle interne waarschuwingen   31066-341  Motie van de leden Omtzigt en Bashir...

2017P02015

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

Motie ingediend bij het Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen. 34559-10  Motie...

2017P01998

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya: ‘Wei voor de koe’

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya: ‘Wei voor de koe’. 34313-11  Motie van het lid Ouwehand over een actieplan om het massaal voortijdig slachten van...

2017P01999

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het toekomstig energiebeleid

Moties ingediend bij het debat over het toekomstig energiebeleid. 30196-509  Motie van het lid Van Tongeren c.s. over het aanpassen van de Energieagenda overeenkomstig aangenomen moties   30196-510  Motie van de leden Van Tongeren en Jan...

2017P02000

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW) (34 414)

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet...

2017P01990

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid

Moties ingediend bij het VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid. 29398-554  Gewijzigde motie van het lid Belhaj over verbeteringen in de informatieketen inzake verkeersongevallen (t.v.v. 29398-553)   29398-552  Motie van het lid Visser over nagaan wat nodig is...

2017P02008

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug "Lobby in daglicht: luisteren en laten zien".

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug "Lobby in daglicht: luisteren en laten zien".. 34376-11  Motie van de leden Recourt en Voortman over een lobbyparagraaf over de gemaakte belangenafweging...

2017P01994

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Moties ingediend bij de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20... 34588-53  Motie van het lid Verhoeven over de effecten van de wet op het vestigingsklimaat in Nederland   34588-59  Motie van het lid Schouten over...

2017P02012

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Belastingdienst

Aangehouden motie ingediend bij het VAO Belastingdienst. 31066-345  Gewijzigde motie van de leden Bashir en Van Vliet over substantieel en structureel verhogen van de capaciteit van de invordering (t.v.v. 31066-328) (interne herdruk)  

2017P02014

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie

Moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie. 24095-411  Motie van de leden Remco Bosma en Oosenbrug over de regiogerichtheidseis bij de overgang naar digitale radio   24095-412  Motie van de leden Oosenbrug en Remco Bosma over het...

2017P01995

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in de civiele kamer van de Hoge Raad (33 785, nr. 15)

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in de civiele kamer van de Hoge Raad (33 785, nr. 15). 33785-15...

2017P02010

Stemmingsuitslagen

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) (34 588)

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) (34 588). 34588-37  Amendement van het lid Verhoeven over het openbaren van geaggregeerde data door aanbieders...

2017P02011

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over gelijke kansen in het onderwijs en Schoolkosten

Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over gelijke kansen in het onderwijs en Schoolkosten. 34511-16  Gewijzigde motie van de leden Vermue en Jasper van Dijk over een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage (t.v.v. 34511-4)  

2017P02017