Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenaire vergadering 2 december 2021

Motie van de leden Paternotte en Pouw-Verweij over verbetering van de informatievoorziening aan zwangeren

Besluit: Aangenomen.

25295-1565
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Paternotte c.s. over een verplichte test bij aankomst in bijzondere gevallen

Besluit: Aangenomen.

25295-1566
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van de leden Paternotte en Kuiken over een boostercampagne en goede ventilatie in scholen

Besluit: Aangenomen.

25295-1567
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Paternotte en Omtzigt over een eerder advies over de kerstvakantie

Besluit: Aangenomen.

25295-1568
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Agema over het benadrukken van het belang van ventilatie tijdens bezoek

Besluit: Aangenomen.

25295-1569
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Agema over de groeibeperking voor ziekenhuizen opheffen en geld vrijmaken voor inhaalzorg

Besluit: Verworpen.

25295-1570
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Van den Berg c.s. over pilots met meer geconcentreerde coronazorg

Besluit: Aangenomen.

25295-1571
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Hijink over het OMT voortaan om meerdere opties vragen

Besluit: Verworpen.

25295-1572
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP

Motie van het lid Hijink c.s. over verkennen hoe de ondersteuning van zorgverleners op de werkvloer kan worden bevorderd

Besluit: Aangenomen.

25295-1573
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van het lid Hijink c.s. over alle zorgverleners in 2022 een zorgbonus van €1.000 toekennen

Besluit: Verworpen.

25295-1574
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP
+ 6 anderen

Motie van het lid Kuiken c.s. over aanvullende maatregelen om het aantal besmettingen in te dammen

Besluit: Verworpen.

25295-1575
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Kuiken c.s. over voorstellen voor een nieuwe crisisstructuur

Besluit: Verworpen.

25295-1576
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA
+ 3 anderen

Motie van het lid Westerveld c.s. over gratis zelftesten voor mensen die daarin niet kunnen voorzien

Besluit: Aangenomen.

25295-1577
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 5 anderen

Motie van het lid Westerveld over een prikbonus voor ongevaccineerden

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

25295-1578
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Westerveld over alle Nederlanders twee keer kort achter elkaar laten testen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

25295-1579
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Westerveld over de boosterprik voor kwetsbare 60-minners vervroegd beschikbaar stellen

Besluit: Verworpen.

25295-1580
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Westerveld over een terugkomstbonus in combinatie met een coronatoeslag

Besluit: Verworpen.

25295-1581
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Westerveld over onderzoek naar sluiting van de horeca voor één week en naar voren halen van de kerstvakantie

Besluit: Verworpen.

25295-1582
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Van Esch c.s. over een draaiboek voor situaties waarin met grote spoed moet worden ingegrepen in geval van zorgelijke mutaties

Besluit: Aangenomen.

25295-1583
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD
+ 6 anderen

Motie van het lid Van Esch c.s. over niet-essentiële winkels achter de douane om 17.00 uur sluiten

Besluit: Verworpen.

25295-1584
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Esch c.s. over een formele rol voor de gedragsunit van het RIVM

Besluit: Verworpen.

25295-1585
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD
+ 4 anderen

Motie van het lid Bikker c.s. over het uitbreiden van de testcapaciteit

Besluit: Aangenomen.

25295-1586
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van de leden Bikker en Westerveld over de besteding van de voorraad antigeentests bij het ministerie

Besluit: Aangenomen.

25295-1587
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Bikker c.s. over het bevorderen van de beschikbaarheid van eiwitvaccins

Besluit: Aangenomen.

25295-1588
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 5 anderen

Motie van het lid Van Houwelingen over onderzoeken waarom in 2020 tot een lockdown is overgegaan

Besluit: Verworpen.

25295-1589
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Van Houwelingen over het structureel verhogen van de lonen van zorgmedewerkers en in het bijzonder ic-personeel

Besluit: Verworpen.

25295-1590
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Van Houwelingen over het uitsluiten van een vaccinatieplicht voor COVID-19

Besluit: Verworpen.

25295-1591
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Van Houwelingen over ingrijpende coronamaatregelen eerst per referendum voorleggen aan de Nederlandse bevolking

Besluit: Verworpen.

25295-1592
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Gündogan c.s. over een plan met verschillende scenario's tot minimaal Q2

Besluit: Verworpen.

25295-1594
Indiener N. Gündogan
Kamerlid, Volt
+ 5 anderen

Motie van het lid Gündogan c.s. over de inzet van medische FFP2-maskers betrekken in het volgende OMT-advies

Besluit: Aangenomen.

25295-1595
Indiener N. Gündogan
Kamerlid, Volt
+ 8 anderen

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over maatregelen om een tekort aan zuurstof te voorkomen

Besluit: Aangenomen.

25295-1596
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 4 anderen

Motie van het lid Kuzu c.s. over de avondlockdown intrekken voor buitensport

Besluit: Verworpen.

25295-1597
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 5 anderen

Motie van het lid Kuzu c.s. over de openingstijden van sportscholen en binnensportverenigingen verruimen naar 20.00 uur

Besluit: Verworpen.

25295-1598
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 3 anderen

Motie van het lid Kuzu c.s. over de lijst met essentiële en niet-essentiële dienstverlening herzien

Besluit: Verworpen.

25295-1599
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 4 anderen

Motie van het lid Kuzu c.s. over niet-gecontracteerde klinieken inhaalzorg laten verrichten

Besluit: Verworpen.

25295-1600
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 5 anderen

Motie van het lid Kuzu c.s. over nooit een boete verbinden aan de keuze om je niet te laten vaccineren

Besluit: Verworpen.

25295-1601
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 5 anderen

Motie van het lid Den Haan c.s. over het inventariseren van mogelijke hulp bij de boostercampagne

Besluit: Aangenomen.

25295-1602
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 8 anderen

Motie van het lid Den Haan c.s. over een draaiboek voor de volgende boostercampagne op basis van lessons learned

Besluit: Aangenomen.

25295-1603
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 5 anderen

Motie van het lid Den Haan c.s. over een adequate logistiek om antivirale middelen bij de patiënt te krijgen

Besluit: Verworpen.

25295-1604
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 6 anderen

Motie van het lid Den Haan c.s. over antivirale middelen zo snel mogelijk inkopen en inzetten

Besluit: Verworpen.

25295-1605
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 3 anderen

Motie van het lid Van der Plas c.s. over het kwalificeren van de buitensportsector als essentiële sector

Besluit: Verworpen.

25295-1606
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 3 anderen

Motie van het lid Van der Plas c.s. over overleg met NOC*NSF over sporten die veilig binnen kunnen plaatsvinden

Besluit: Verworpen.

25295-1607
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 3 anderen

Motie van het lid Van der Plas c.s. over een verkort bbl-traject voor buitenlandse gediplomeerde verpleegkundigen

Besluit: Verworpen.

25295-1608
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 3 anderen

Motie van de leden Van der Plas en Simons over het faciliteren van burgemeesters ter ondersteuning van de boostercampagne

Besluit: Verworpen.

25295-1609
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van het lid Simons over breken met de strategie van het virus laten uitrazen

Besluit: Verworpen.

25295-1610
Indiener S.H. Simons
Kamerlid, BIJ1

Motie van de leden Van Haga en Smolders over sportactiviteiten vrijstellen van coronamaatregelen

Besluit: Verworpen.

25295-1611
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over buitensport vrijstellen van coronamaatregelen

Besluit: Verworpen.

25295-1612
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over zwemlessen voor kinderen vrijstellen van coronamaatregelen

Besluit: Verworpen.

25295-1613
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over meer mensen opleiden tot ic-verpleegkundige

Besluit: Verworpen.

25295-1614
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van het lid Van Haga over het vaccinatieregime wijzigen

Besluit: Verworpen.

25295-1615
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Omtzigt over het benoemen van een minister voor Medische Zorg

Besluit: Verworpen.

25295-1616
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt

Motie van het lid Omtzigt over een onderzoek naar de oorzaken van oversterfte

Besluit: Aangenomen.

25295-1617
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt

Gewijzigde motie van het lid Aukje de Vries c.s. over het verbeteren van naleving, controle en handhaving (t.v.v. 25295-1564)

Besluit: Aangenomen.

25295-1619
Indiener A. (Aukje) de Vries
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Gündogan c.s. over een deltaplan om de uitgestelde zorg in te halen (t.v.v. 25295-1593)

Besluit: Verworpen.

25295-1620
Indiener N. Gündogan
Kamerlid, Volt
+ 7 anderen