Stemmingen over: moties ingediend bij het Burgerinitiatief "Erken Fibromyalgie"

Plenaire vergadering 5 oktober 2021

Motie van het lid Van den Berg c.s. over onderzoek naar het opnemen van fysiotherapie voor chronisch zieken in het basispakket

Besluit: Aangenomen.

35826-2
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Aukje de Vries over bij gesprekken over de meerwaarde van fysio- en oefentherapie ook aandacht besteden aan fibromyalgie

Besluit: Aangenomen.

35826-3
Indiener A. (Aukje) de Vries
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Hijink c.s. over de Gezondheidsraad om advies vragen over de stand en ontwikkelingen van de wetenschap omtrent fibromyalgie

Besluit: Aangenomen.

35826-4
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP
+ 6 anderen

Motie van het lid Hijink c.s. over fibromyalgie toevoegen aan de chronische lijst voor fysiotherapie

Besluit: Aangenomen.

35826-5
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Motie van de leden Westerveld en Kuiken over vertegenwoordigers van patiƫnten en artsen stimuleren om een handreiking op te stellen

Besluit: Aangenomen.

35826-7
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de Westerveld en Kuiken over onderzoek naar genderspecifieke aandoeningen inbedden in de onderzoeksagenda (t.v.v. 35826-6)

Besluit: Aangenomen.

35826-8
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere