Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een voorlichtingsvraag aan de Raad van State

Plenaire vergadering 18 augustus 2021

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de verenigbaarheid van andere functies met het Kamerlidmaatschap

Besluit: Aangenomen.

35896-1
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66