Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een voorlichtingsvraag aan de Raad van State