Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken

Plenaire vergadering 8 juli 2021