Motie ingediend bij het debat over de toekomst van de ouderenhuisvesting

Plenaire vergadering 6 juli 2021