Motie ingediend bij het debat over de toekomst van de ouderenhuisvesting

Plenaire vergadering 6 juli 2021

Motie van het lid Agema c.s. over centrale regie op ouderenhuisvesting

Besluit: Aangenomen.

31765-573
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV
+ 3 anderen

Motie van de leden Agema en Den Haan over de wenselijkheid van een minister voor ouderenhuisvesting

Besluit: Verworpen.

31765-574
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Hijink en Werner over de maatschappelijke opbrengst van vastgoed opnemen als doel in de beleidsregel van het College sanering zorginstelilngen

Besluit: Aangenomen.

31765-575
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Hijink over knelpunten voor kleinschalige zorgwoonvormen in kaart brengen

Besluit: Verworpen.

31765-576
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP

Motie van het lid Den Haan c.s. over logeerzorg implementeren in de verschillende regio's in Nederland

Besluit: Aangenomen.

31765-577
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 2 anderen

Motie van het lid Den Haan c.s. over het opstellen van een integrale woonleefvisie

Besluit: Aangenomen.

31765-578
Indiener N.L. den Haan
Kamerlid, Fractie Den Haan
+ 2 anderen

Motie van het lid Ellemeet c.s. over uitvoering van de bestuurlijke afspraken wonen en zorg niet laten belemmeren door de formatie

Besluit: Aangenomen.

31765-579
Indiener C.E. Ellemeet
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen

Motie van het lid Werner c.s. over het uitgangspunt van voorzieningen in de buurt betrekken bij de verdere uitwerking van bouwplannen

Besluit: Aangenomen.

31765-580
Indiener L.M. Werner
Kamerlid, CDA
+ 8 anderen

Motie van het lid Werner c.s. over de subsidieregeling voor de bouw van gemeenschappelijke ruimten openstellen voor het opzetten van zorgcoöperaties

Besluit: Aangenomen.

31765-581
Indiener L.M. Werner
Kamerlid, CDA
+ 7 anderen

Motie van de leden Nijboer en Ellemeet over zorgen dat ouderen kunnen verhuizen met behoud van hun huurrechten

Besluit: Verworpen.

31765-582
Indiener H. Nijboer
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Tellegen en Koerhuis over specifieke expertise over seniorenhuisvesting inzetten om gemeenten te ondersteunen

Besluit: Aangenomen.

31765-583
Indiener O.C. Tellegen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Bikker c.s. over onderzoek naar de benodigde instrumenten om alle afspraken te halen (t.v.v. 31765-584)

Besluit: Aangenomen.

31765-586
Indiener M.H. Bikker
Kamerlid, ChristenUnie
+ 8 anderen

Gewijzigde motie van het lid Agema c.s. over een eenduidige, richtinggevende visie op ouderenhuisvesting (t.v.v. 31765-572)

Besluit: Aangenomen.

31765-585
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV
+ 5 anderen