De lijst van controversiële onderwerpen (35718)

Plenaire vergadering 20 april 2021

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluit: Aangenomen Besluit (22, I, nr. 5, 22, II, nrs. 5 en 6)

35718-22
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besluit: Aangenomen Besluit 25, nrs. 11 en 12)

35718-25
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Besluit: Aangenomen.

35718-26
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluit: Aangenomen Besluit (27, II, nr. 27)

35718-27
Indiener O.C. Tellegen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Besluit: Aangenomen Besluit (28, nr. 15)

35718-28
Indiener M. (Martin) Bosma
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Besluit: Aangenomen Besluit (29,III nr. 24)

35718-29
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid ter vervanging van die gedrukt onder Kamerstuk 35718-24

Besluit: Aangenomen Besluit (30,I, III en IV, nrs. 5,6, 9, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77)

35718-30
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 1 andere