Moties ingediend bij het debat over een privacylek in de systemen van de GGD

Plenaire vergadering 9 februari 2021