Moties ingediend bij het notaoverleg over de Omgevingswet

Plenaire vergadering 1 december 2020