Moties ingediend bij het notaoverleg over jeugd/jongeren met beperkingen en ontwikkelingsachterstanden

Plenaire vergadering 1 december 2020

Motie van het lid Wörsdörfer c.s. over een kader voor scherpere keuzes over wat onder jeugdhulp wordt verstaan

Besluit: Aangenomen.

35570-XVI-20
Indiener M. Wörsdörfer
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Wörsdörfer c.s. over betere kennis en kunde van raadsleden over jeugdzorg

Besluit: Aangenomen.

35570-XVI-21
Indiener M. Wörsdörfer
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van de leden Wörsdörfer en Voordewind over plannen gericht op kleinschalige transformatie

Besluit: Aangenomen.

35570-XVI-22
Indiener M. Wörsdörfer
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Westerveld over richtlijnen voor de pleegvergoeding, de toeslag en de vergoeding voor bijzondere kosten

Besluit: Aangenomen.

35570-XVI-23
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Westerveld over steunpunten voor ouders met kinderen in de jeugdzorg

Besluit: Verworpen.

35570-XVI-24
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Westerveld over een doorbraakaanpak voor jongeren met een specialistische en complexe hulpvraag

Besluit: Aangenomen.

35570-XVI-25
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Peters c.s. over het regelen van regie op kleinschalige zorginitiatieven

Besluit: Aangenomen.

35570-XVI-26
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van het lid Peters c.s. over een werkelijke systeemverandering in de keten van jeugdbescherming

Besluit: Aangenomen.

35570-XVI-28
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Gerven en Westerveld over niet-gescheiden uithuisplaatsing van broers en zussen wettelijk verankeren

Besluit: Aangenomen.

35570-XVI-29
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van Gerven en Hijink over complexe specialistische jeugdzorg regionaal organiseren onder regie van het Rijk

Besluit: Verworpen.

35570-XVI-30
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van Gerven en Hijink over het verbieden van winstuitkering in de jeugdzorg

Besluit: Verworpen.

35570-XVI-31
Indiener H.P.J. van Gerven
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Voordewind over het compenseren van jeugdzorginstellingen voor de vennootschapsbelasting

Besluit: Aangehouden.

35570-XVI-32
Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over het betrekken van onafhankelijke deskundigen bij de nieuwe inrichting van de jeugdbeschermingsketen

Besluit: Aangenomen.

35570-XVI-33
Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts
Kamerlid, D66

Motie van het lid Voordewind c.s. over een onafhankelijke werkgroep voor integrale behandelingen bij eetstoornissencasuïstiek

Besluit: Aangenomen.

35570-XVI-34
Indiener J.S. Voordewind
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Gewijzigde motie van het lid Peters c.s. over de aanpak van leerproblemen zoals dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten lopen (t.v.v. 35570-XVI-27)

Besluit: Aangenomen.

35570-XVI-60
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 5 anderen