moties ingediend bij het notaoverleg over Passend onderwijs

Plenaire vergadering 24 november 2020

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden

Besluit: Aangenomen.

31497-373
Indiener K.A.E. van den Hul
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Van den Hul en Kwint over het bieden van ten minste basisondersteuning bij mbo-stages

Besluit: Aangenomen.

31497-374
Indiener K.A.E. van den Hul
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Van den Hul c.s. over betrokkenheid van ouders en ouderorganisaties bij de organisatie van steunpunten

Besluit: Aangenomen.

31497-375
Indiener K.A.E. van den Hul
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden Kwint en Westerveld over zo snel mogelijk een experiment gericht op thuiszitters laten starten

Besluit: Aangenomen.

31497-376
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Kwint en Van den Hul over monitoren van de wachtlijsten in het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

Besluit: Aangenomen.

31497-377
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor de ondersteuning van hoogbegaafde kinderen

Besluit: Aangenomen.

31497-378
Indiener R.J. (Rudmer) Heerema
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s.

Besluit: Aangenomen.

31497-379
Indiener R.J. (Rudmer) Heerema
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van de leden Bisschop en Kwint over vergelijking van het niveau van basisondersteuning van samenwerkingsverbanden

Besluit: Aangenomen.

31497-380
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Bisschop over de verrekening van budgetten bij grensverkeer

Besluit: Aangenomen.

31497-381
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van de leden Westerveld en Kwint over de ondersteuning van Samen naar Schoolklassen

Besluit: Aangenomen.

31497-382
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over voorkómen van Veilig Thuismeldingen bij geschillen over passend onderwijs

Besluit: Aangenomen.

31497-383
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar andere vormen van samenwerkingsverbanden

Besluit: Verworpen.

31497-384
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Westerveld over een actieplan voor passend residentieel onderwijs

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

31497-385
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Rog en Van Meenen over meer samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs

Besluit: Aangenomen.

31497-386
Indiener M.R.J. Rog
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Rog c.s. over monitoren van de besteding van het geld voor ondersteuning

Besluit: Aangenomen.

31497-387
Indiener M.R.J. Rog
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van de leden Rog en Van Meenen over een definitie van de doelgroep van passend onderwijs

Besluit: Aangenomen.

31497-388
Indiener M.R.J. Rog
Kamerlid, CDA
+ 1 andere
Naar boven