Motie ingediend bij Wet vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen