Motie ingediend bij Wet vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen

Plenaire vergadering 2 juli 2020

Motie van het lid Westerveld het monitoren van de gevolgen van het bekostigingsmodel voor brede schoolgemeenschappen en segregatie

Besluit: Aangenomen.

35354-15
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks