Moties ingediend bij het debat over institutioneel racisme in Nederland

Plenaire vergadering 2 juli 2020

Motie van de leden Asscher en Pieter Heerma over een Staatscommissie Discriminatie en Racisme

Besluit: Aangenomen.

30950-186
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Asscher en Jetten over aandacht voor racisme, discriminatie en antisemitisme in de lerarenopleiding en opleidingen voor de jeugdzorg

Besluit: Aangenomen.

30950-187
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Marijnissen c.s. over het verbod op discriminatie betrekken bij de kwaliteitseisen voor uitzendbureaus

Besluit: Aangenomen.

30950-189
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Motie van het lid Marijnissen c.s. over het niet mogen weigeren van leerlingen door bijzondere scholen

Besluit: Verworpen.

30950-190
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Motie van het lid Wilders over uitspreken dat Nederlanders geen racisten zijn

Besluit: Verworpen.

30950-191
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over het keren van de islamisering als middel om discriminatie te bestrijden

Besluit: Verworpen.

30950-192
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Wilders over uitspreken dat Zwarte Piet zwart moet blijven

Besluit: Verworpen.

30950-193
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Azarkan c.s. over van 1 juli een nationale vrije dag maken

Besluit: Verworpen.

30950-194
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK
+ 2 anderen

Motie van de leden Azarkan en Jetten over mensenrechten en antidiscriminatie in de kerndoelen van het onderwijs

Besluit: Aangenomen.

30950-196
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid Azarkan over uitspreken dat Zwarte Piet een kwetsende karikatuur is

Besluit: Verworpen.

30950-197
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over onderzoek naar microagressie en institutioneel racisme in het hoger onderwijs

Besluit: Verworpen.

30950-198
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over geen risicoprofielen hanteren waarvan etniciteit deel uitmaakt

Besluit: Verworpen.

30950-199
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over bindende regelgeving voor redelijke verdenkingen

Besluit: Verworpen.

30950-200
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over een toets op beroepsmatige discriminatie en etnisch profileren bij de rijksoverheid

Besluit: Verworpen.

30950-201
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Jetten c.s. over excuses voor de rol van Nederland in het slavernijverleden

Besluit: Aangehouden.

30950-202
Indiener R.A.A. Jetten
Kamerlid, D66
+ 8 anderen

Motie van het lid Jetten c.s. over een nationaal coördinator discriminatie en racisme aanstellen

Besluit: Aangenomen.

30950-203
Indiener R.A.A. Jetten
Kamerlid, D66
+ 8 anderen

Motie van het lid Jetten c.s. over een meldplicht voor racistische of discriminerende verzoeken op de arbeidsmarkt en de woningmarkt

Besluit: Aangenomen.

30950-204
Indiener R.A.A. Jetten
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van de leden Klaver en Jetten over van het jaar 2023 een herdenkingsjaar maken

Besluit: Aangenomen.

30950-205
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Klaver c.s. over onderzoeken hoe het gebruik van risicoprofielen bijdraagt aan etnisch profileren

Besluit: Aangenomen.

30950-206
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 4 anderen

Motie van het lid Ouwehand over de gouden koets niet meer in de oude hoedanigheid inzetten

Besluit: Aangehouden.

30950-207
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Ouwehand over al het betwiste erfgoed in Nederland in kaart brengen

Besluit: Verworpen.

30950-208
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid El Yassini over een bredere invulling van het diversiteitsbeleid

Besluit: Verworpen.

30950-209
Indiener Z. El Yassini
Kamerlid, VVD

Gewijzigde motie van de leden Asscher en Jetten over overheidsopdrachten alleen voor organisaties en bedrijven met een stevig antidiscriminatiebeleid (t.v.v. 30950-188)

Besluit: Verworpen.

30950-210
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Azarkan en Jetten over aanstellen van een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding t.v.v. 30950-195

Besluit: Aangenomen.

30950-211
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK
+ 1 andere