Motie ingediend bij het VSO Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008