Moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis

Plenaire vergadering 7 mei 2020

Motie van het lid Van den Berge c.s. over door de crisis heen helpen van creatieve makers in de culturele sector

Besluit: Aangenomen.

35441-8
Indiener C.N. van den Berge
Kamerlid, GroenLinks
+ 3 anderen

Motie van de leden Geluk-Poortvliet en El Yassini over overleg over passende culturele en creatieve alternatieven

Besluit: Aangenomen.

35441-9
Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Asscher en Belhaj over ondersteuning van niet-gesubsidieerde instellingen

Besluit: Aangenomen.

35441-11
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Asscher c.s. over het voorkomen van het verdwijnen van regionale voorzieningen

Besluit: Aangenomen.

35441-12
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over zorg dragen voor regionale spreiding bij behoud van culturele instellingen

Besluit: Aangenomen.

35441-13
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Raan over alles op alles zetten om de culturele sector door de crisis te loodsen

Besluit: Aangenomen.

35441-14
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Van Raan over investeren in kunst fiscaal aantrekkelijker maken

Besluit: Aangehouden.

35441-15
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Van Raan over onderzoek naar btw-verlaging of -vrijstelling voor podiumkunsten en openbare musea

Besluit: Aangehouden.

35441-16
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD

Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over steun voor ondernemers en werkenden in de creatieve sector (t.v.v. 35441-10)

Besluit: Aangenomen.

35441-18
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen