Moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis

Plenaire vergadering 7 mei 2020