Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenaire vergadering 18 maart 2020

Motie van de leden Wilders en Baudet over afkondigen van een lockdown voor heel Nederland

Besluit: Verworpen.

25295-151
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van de leden Wilders en Agema over heropenen van gesloten ziekenhuizen

Besluit: Verworpen.

25295-152
Indiener G. Wilders
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Ouwehand c.s. over de adviezen van de WHO op (blijven) volgen

Besluit: Aangenomen.

25295-153
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 3 anderen

Motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg

Besluit: Verworpen.

25295-154
Indiener E. Ouwehand
Kamerlid, PvdD
+ 8 anderen

Motie van het lid Klaver c.s. over verwerven van benodigde beschermings- en testmaterialen en beademingsapparatuur nog meer tot topprioriteit classificeren

Besluit: Aangenomen.

25295-155
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 14 anderen

Motie van de leden Klaver en Segers over veilig stellen van de voedselvoorziening aan de allerarmsten

Besluit: Aangenomen.

25295-156
Indiener J.F. Klaver
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Kuzu over aanvullende dwingende maatregelen om de dringende adviezen van het RIVM te doen opvolgen

Besluit: Verworpen.

25295-157
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Kuzu over bij gemeenten aandringen op kwijtschelding van lokale heffingen voor ondernemers

Besluit: Verworpen.

25295-158
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Hijink c.s. over specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving

Besluit: Aangenomen.

25295-159
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP
+ 5 anderen

Motie van de leden Asscher en Krol over een helder landelijk beleid ten aanzien van bescherming van de meest kwetsbare groep mensen

Besluit: Aangenomen.

25295-161
Indiener L.F. Asscher
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Baudet over uitspreken dat men niet aanstuurt op groepsimmuniteit vóór het verkrijgen van een vaccin

Besluit: Verworpen.

25295-162
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Baudet over het eerste uur in de ochtend de supermarkten openen voor klanten ouder dan 65 jaar

Besluit: Verworpen.

25295-163
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Baudet over de scenario's van het RIVM vóór morgenochtend delen met de Kamer

Besluit: Verworpen.

25295-164
Indiener T.H.P. Baudet
Kamerlid, FVD

Motie van de leden Van Haga en Baudet over de bureaucratie rond uitstel van belastingen tot een minimum beperken

Besluit: Aangenomen.

25295-165
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Baudet over een uniforme landelijke uitstelregeling voor de OZB

Besluit: Verworpen.

25295-166
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Baudet over zorgen voor voldoende testmateriaal

Besluit: Verworpen.

25295-167
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Krol en Asscher over specifiek rekening houden met de positie van mantelzorgers

Besluit: Aangehouden.

25295-168
Indiener H.C.M. Krol
Kamerlid, 50PLUS
+ 1 andere

Motie van het lid Krol c.s. over een noodplan voor het voorkomen van knelpunten ten aanzien van de positie van ouderen en kwetsbare mensen

Besluit: Aangehouden.

25295-169
Indiener H.C.M. Krol
Kamerlid, 50PLUS
+ 2 anderen

Motie van het lid Krol over verschuiven van de uiterlijke datum voor het doen van belastingaangifte over 2019 naar 1 september 2020

Besluit: Aangehouden.

25295-170
Indiener H.C.M. Krol
Kamerlid, 50PLUS

Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over zorgverleners als blijk van waardering een bonus toekennen

Besluit: Aangenomen.

25295-171
Indiener F.M. van Kooten-Arissen
Kamerlid, Van Kooten-Arissen
+ 8 anderen

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over extra maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen en te ontzorgen

Besluit: Aangenomen.

25295-172
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over voor de rest van 2020 alle hypotheken vrijstellen van aflossing

Besluit: Verworpen.

25295-173
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Hijink over voorkomen van monopolisering van een vaccin door één bedrijf of land (t.v.v. 25295-160)

Besluit: Aangenomen.

25295-174
Indiener H.P.M. Hijink
Kamerlid, SP