Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenaire vergadering 18 maart 2020