Motie ingediend bij de Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet

Plenaire vergadering 3 maart 2020

Motie van de leden Kuik en Dik-Faber over snelle afbouw van de verkoop van tabaksproducten

Besluit: Aangenomen.

35321-11
Indiener A. Kuik
Kamerlid, CDA
+ 1 andere
Naar boven