Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2020

Plenaire vergadering 18 juni 2019

Motie van het lid Van Nispen over een werkgroep om de onkostenvergoedingen voor Kamerleden en de controle hierop te bezien

Besluit: Verworpen.

35166-10
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP

Motie van het lid Öztürk over een onderzoek naar uitbreiding van de fractieondersteuning

Besluit: Aangenomen.

35166-12
Indiener S. Öztürk
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Öztürk over het inzichtelijk maken van de kosten die zijn toe te rekenen aan het Presidium en de Kamervoorzitter

Besluit: Verworpen.

35166-13
Indiener S. Öztürk
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Öztürk over een plan van aanpak voor meer diversiteit

Besluit: Verworpen.

35166-14
Indiener S. Öztürk
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Öztürk over een lobbyverbod van twee jaar voor Kamerleden

Besluit: Verworpen.

35166-15
Indiener S. Öztürk
Kamerlid, DENK

Motie van de leden Ziengs en Van der Molen over aanwezigheid van Kamerleden bij officiële herdenkingen namens het gehele parlement

Besluit: Aangenomen.

35166-16
Indiener E. Ziengs
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Ziengs en Van Nispen over het in kaart brengen van onverschuldigde betaling voor verblijfkosten

Besluit: Aangenomen.

35166-17
Indiener E. Ziengs
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen over het afschaffen van de huidige vergoeding voor verblijfkosten (t.v.v. 35166-9)

Besluit: Verworpen.

35166-18
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over het uitwerken van aanbeveling 4 uit het rapport van de werkgroep Integriteit (t.v.v. 35166-11)

Besluit: Aangenomen.

35166-20
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA
+ 7 anderen
Naar boven