Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2020

Plenaire vergadering 18 juni 2019