Moties ingediend bij het debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

Plenaire vergadering 21 mei 2019