Moties ingediend bij het debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

Plenaire vergadering 21 mei 2019

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de belemmeringen van transgenderpersonen op de arbeidsmarkt

Besluit: Aangenomen.

30420-307
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van de leden Bergkamp en Yesilgöz-Zegerius over het naleven van het Coman-arrest

Besluit: Aangenomen.

30420-309
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van den Hul c.s. over een leerlijn lhbti-discriminatie ontwikkelen

Besluit: Aangenomen.

30420-310
Indiener K.A.E. van den Hul
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius over een wetsvoorstel om "homogenezing" te bestraffen

Besluit: Aangehouden.

30420-311
Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over de regenboogvlag op een jaarlijks terugkerend moment in de plenaire zaal

Besluit: Verworpen.

30420-312
Indiener F.M. van Kooten-Arissen
Kamerlid, PvdD
+ 3 anderen

Motie van het lid Jasper van Dijk over de passage dat onderwijsbestuurders zich verre moeten houden van discriminerende uitlatingen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

30420-313
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van lid Bergkamp c.s. over de inzet van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie (t.v.v. 30420-308)

Besluit: Verworpen.

30420-315
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van het lid Özütok c.s. over beter borgen van de positie van Roze in Blauw (t.v.v. 30420-306)

Besluit: Aangenomen.

30420-314
Indiener N. Özütok
Kamerlid, GroenLinks
+ 4 anderen