Moties ingediend bij het VAO Circulaire economie

Plenaire vergadering 14 mei 2019

Motie van de leden Wassenberg en Kröger over voorkomen dat er een waterbedeffect ontstaat

Besluit: Verworpen.

32852-79
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Wassenberg en Kröger over de ontwikkeling van het duurzaamheidskader zo veel mogelijk versnellen

Besluit: Verworpen.

32852-80
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Wassenberg c.s. over de invoering van statiegeld op blikjes

Besluit: Verworpen.

32852-81
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD
+ 3 anderen

Motie van het lid Wassenberg over het verplichten van FloraHolland om over te stappen op herbruikbare trays

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32852-82
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Kröger c.s. over uitbreiding van het statiegeld op blik alvast opnemen in het Besluit beheer verpakkingen

Besluit: Verworpen.

32852-83
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van de leden Kröger en Westerveld over rubbergranulaat en plastic infill vervangen door milieuvriendelijke alternatieven

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32852-84
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Kröger en Dik-Faber over betere prestaties van het achterblijvende bedrijfsleven

Besluit: Verworpen.

32852-85
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over onderzoeken hoe maximaal kan worden ingezet op recyclebaar bouwen

Besluit: Aangenomen.

32852-86
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van het lid Van Brenk over risico's van zeer zorgwekkende stoffen beperken

Besluit: Verworpen.

32852-87
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS

Motie van het lid Van Brenk over een recyclingbijdrage voor importauto's

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32852-88
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS

Motie van het lid Laçin c.s. over een innameplicht voor verkooppunten van kleine flesjes

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

32852-89
Indiener C. Laçin
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over een labelsysteem voor de milieu-impact van kleding

Besluit: Aangenomen.

32852-90
Indiener J.M. van Eijs
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Van Eijs en Agnes Mulder over het deelnemen van kleine innovatieve bouwbedrijven aan garantieregelingen

Besluit: Aangenomen.

32852-91
Indiener J.M. van Eijs
Kamerlid, D66
+ 1 andere