Stemmingen in verband met: Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

Plenaire vergadering 2 april 2019

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)

Besluit: Wetsvoorstel aangenomen op 2 april 2019.

35058
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Amendement van het lid Snels over besluiten inzake het bezoldigingsbeleid met drie vierden van de uitgebrachte stemmen

Besluit: Ingetrokken.

35058-11
Indiener B.A.W. Snels
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Snels over het door certificaathouders niet automatisch kunnen stemmen over het bezoldigingsbeleid of -verslag op aandelen waarvoor geen volmacht is verzocht

Besluit: Verworpen.

35058-12
Indiener B.A.W. Snels
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Snels c.s. ter vervanging van nr. 14 over het automatisch deel uitmaken van de remuneratiecommissie van commissarissen die op aanbeveling van de OR zijn benoemd

Besluit: Aangenomen.

35058-17
Indiener B.A.W. Snels
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Amendement van de leden Van Gent en Sneller ter vervanging van nr. 9 over het laten vervallen van de uitzondering voor kleine en middelgrote beursvennootschappen om het bezoldigingsverslag ter adviserende stemming aan de algemene vergadering voor te leggen

Besluit: Aangenomen.

35058-19
Indiener T. van Gent
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Snels ter vervanging van nr. 13 over in het bezoldigingsverslag betrekken hoe bestuurdersbezoldigingen in het bezoldigingsbeleid passen

Besluit: Aangenomen.

35058-24
Indiener B.A.W. Snels
Kamerlid, GroenLinks

Nader gewijzigd amendement van de leden Van Gent en Snels ter vervanging van nr. 18 over besluiten inzake het bezoldigingsbeleid met drie vierden van de uitgebrachte stemmen tenzij de statuten een kleinere meerderheid toelaten

Besluit: Aangenomen.

35058-25
Indiener T. van Gent
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Futselaar ter vervanging van nr. 15 over het laten vervallen van de uitzonderingsmogelijkheid op het door de algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid

Besluit: Verworpen.

35058-26
Indiener F.W. Futselaar
Kamerlid, SP

Gewijzigd amendement van het lid Sneller c.s. ter vervanging van nr. 20 over het regelen van adviesrecht van de OR van beursvennootschappen voor het bezoldigingsbeleid

Besluit: Aangenomen.

35058-27
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Nader gewijzigd amendement van de leden Snels en Smeulders ter vervanging van nr. 16 over het regelen van instemmingsrecht van de OR voor bestuurdersbezoldigingen

Besluit: Verworpen.

35058-29
Indiener B.A.W. Snels
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Nader gewijzigd amendement van het lid Snels ter vervanging van nr. 28 over het versterken van de rol van de algemene vergadering bij de vaststelling van bezoldigingen en bezoldigingsbeleid

Besluit: Verworpen.

35058-30
Indiener B.A.W. Snels
Kamerlid, GroenLinks