Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

Plenaire vergadering 12 maart 2019

Motie van het lid Smeulders c.s. over werkzoekenden begeleiden naar werk in tekortsectoren

Besluit: Aangenomen.

29544-881
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van de leden Smeulders en Gijs van Dijk over mogelijkheden voor collectief onderhandelen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

29544-882
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Smeulders over het opleggen van naheffingen en boetes

Besluit: Verworpen.

29544-883
Indiener P.H.M. Smeulders
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Van Brenk en Van Kent over afspraken met werkgevers over werk op basis van een arbeidsovereenkomst

Besluit: Verworpen.

29544-884
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS
+ 1 andere

Motie van het lid Van Brenk over de marginale toetsing door het UWV nader afbakenen

Besluit: Verworpen.

29544-885
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS

Motie van het lid Van Kent over de capaciteit van de Belastingdienst om schijnzelfstandigheid aan te pakken

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

29544-886
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP

Motie van het lid Gijs van Dijk over het innen van premies en belastingen ondanks het moratorium op handhaving

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

29544-887
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Gijs van Dijk en Van Brenk over een gesprek faciliteren tussen vakbonden en bedrijven die maaltijden bezorgen

Besluit: Aangenomen.

29544-888
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Gijs van Dijk over omlaag krijgen van het aantal afwijkende medische oordelen

Besluit: Aangenomen.

29544-889
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA