Moties ingediend bij Wet arbeidsmarkt in balans

Plenaire vergadering 5 februari 2019

Motie van het lid Gijs van Dijk over onderzoek naar de invoering van de cumulatiegrond

Besluit: Verworpen.

35074-42
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Gijs van Dijk en Van Kent over vormen van contracting

Besluit: Aangenomen.

35074-43
Indiener G.J. (Gijs) van Dijk
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over verplichtingen voor de payrollwerkgever bij de adequate pensioenregeling

Besluit: Aangenomen.

35074-44
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Kamerlid, D66
+ 6 anderen

Motie van het lid Wiersma c.s. over structureel 48 miljoen euro voor scholing in het mkb

Besluit: Aangenomen.

35074-45
Indiener A.D. Wiersma
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van de leden Wiersma en Pieter Heerma over het gesprek blijven voeren met sociale partners over de seizoensarbeid

Besluit: Aangenomen.

35074-46
Indiener A.D. Wiersma
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Wiersma over een aparte categorie in de premiedifferentiatie voor langjarige tijdelijke contracten

Besluit: Aangenomen.

35074-47
Indiener A.D. Wiersma
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Kuzu over de uitwerking van de maatregel voor uitbreiding van de ketenregeling

Besluit: Aangenomen.

35074-48
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Kuzu over de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers verkorten van twee naar één jaar

Besluit: Verworpen.

35074-49
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie

Besluit: Aangenomen.

35074-50
Indiener P.E. (Pieter) Heerma
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van de leden Pieter Heerma en Van Weyenberg over het gebruik van uitzendconstructies zonder rechtenopbouw

Besluit: Aangenomen.

35074-51
Indiener P.E. (Pieter) Heerma
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Bruins en Pieter Heerma over overleg met sociale partners over één laagdrempelige calamiteitenregeling

Besluit: Aangenomen.

35074-52
Indiener E.E.W. Bruins
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Van Brenk over een billijke vergoeding bij verwijtbaar handelen van de werkgever

Besluit: Verworpen.

35074-53
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS

Motie van de leden Van Brenk en Stoffer over intensiveren van het arbeidsmarktbeleid voor ouderen

Besluit: Verworpen.

35074-54
Indiener C.M. van Brenk
Kamerlid, 50PLUS
+ 1 andere
Naar boven