Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

Plenaire vergadering 27 november 2018

Motie van de leden Fritsma en Wilders over niet instemmen met het VN-migratiepact

Besluit: Verworpen (Hoofdelijk 28-116)

35000-VI-21
Indiener S.R. Fritsma
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Fritsma over een totale asielstop

Besluit: Verworpen.

35000-VI-22
Indiener S.R. Fritsma
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Fritsma over afwijzen van de asielaanvraag van asielzoekers die een misdrijf hebben gepleegd

Besluit: Verworpen.

35000-VI-23
Indiener S.R. Fritsma
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Helder c.s. over niet langer een taakstraf of geldboete bij geweld tegen publieke functionarissen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35000-VI-24
Indiener L.M.J.S. Helder
Kamerlid, PVV
+ 2 anderen

Motie van het lid Helder over stoppen met sluiten politiebureaus

Besluit: Verworpen.

35000-VI-25
Indiener L.M.J.S. Helder
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Helder en Fristma over inzage van de politie in de vreemdelingendatabank

Besluit: Verworpen.

35000-VI-26
Indiener L.M.J.S. Helder
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Helder over een structureel ondermijningsfonds

Besluit: Verworpen.

35000-VI-27
Indiener L.M.J.S. Helder
Kamerlid, PVV

Motie van het lid De Graaf over jihadisten en criminelen denaturaliseren en uitzetten na een eventuele straf

Besluit: Verworpen.

35000-VI-28
Indiener M. de Graaf
Kamerlid, PVV

Motie van de leden De Graaf en Wilders over berechting van de zoon van een imam

Besluit: Verworpen.

35000-VI-29
Indiener M. de Graaf
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Markuszower over het verstrekken van onjuiste informatie door een advocaat

Besluit: Verworpen.

35000-VI-32
Indiener G. Markuszower
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Van Oosten over landelijk inzetten van best practices inzake gerichte ondermijningsaanpak

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-33
Indiener F. van Oosten
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Van Oosten en Van Toorenburg over maatregelen tegen jihadisten die volharden in hun ideeën

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-35
Indiener F. van Oosten
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Van Oosten over onderzoek naar maatregelen uit het buitenland tegen ondermijning

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-36
Indiener F. van Oosten
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Van Oosten c.s. over digitaal ontsluiten van oude politiedossiers

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35000-VI-37
Indiener F. van Oosten
Kamerlid, VVD
+ 5 anderen

Motie van het lid Azmani over afschaffen van de discretionaire bevoegdheid in vreemdelingenzaken

Besluit: Verworpen.

35000-VI-38
Indiener M. Azmani
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Buitenweg c.s. over aanpassing van de voorwaarden van het experiment gesloten coffeeshopketen

Besluit: Verworpen.

35000-VI-39
Indiener K.M. Buitenweg
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van de leden Buitenweg en Groothuizen over effectievere aanpak van veelplegers van milieucriminaliteit

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-40
Indiener K.M. Buitenweg
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Buitenweg over een visie op de gemeentelijke handhaving

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35000-VI-41
Indiener K.M. Buitenweg
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Van Ojik en Jasper van Dijk over een andere financieringssystematiek voor de IND

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-42
Indiener A. van Ojik
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Van Dam c.s. over rekening houden met gevolgen van outputfinanciering bij het OM

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-43
Indiener C.J.L. van Dam
Kamerlid, CDA
+ 5 anderen

Motie van de leden Van Dam en Den Boer over landelijk beleid voor burgerinitiatieven op het vlak van handhaving en opsporing

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-44
Indiener C.J.L. van Dam
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Van Dam c.s. over extra capaciteit voor de wijk daadwerkelijk gebruiken voor de basisteams

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-45
Indiener C.J.L. van Dam
Kamerlid, CDA
+ 4 anderen

Motie van het lid Van Dam c.s. over verkeersveiligheid opnemen in de veiligheidsagenda

Besluit: Aangehouden.

35000-VI-46
Indiener C.J.L. van Dam
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over kosteloze rechtshulppakketten voor slachtoffers

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-47
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen

Motie van de leden Van Toorenburg en Van Oosten over een zelfstandig woonverbod voor daders van zware gewelds- en zedenmisdrijven

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35000-VI-48
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over onderzoek naar de toepassing van de discretionaire bevoegdheid door de staatssecretaris

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-49
Indiener M.M. van Toorenburg
Kamerlid, CDA
+ 8 anderen

Motie van de leden Van Nispen en Buitenweg over herziening van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand

Besluit: Verworpen.

35000-VI-50
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van Nispen en Groothuizen over een rol voor de rechter bij hoge en bijzondere transacties

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-51
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van Nispen en Van Oosten over strafrechtelijk onderzoek naar feitelijke leidinggevenden bij hoge en bijzondere transacties

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-52
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Van Nispen over een onderzoek naar klassenjustitie

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-53
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Nispen over onderuitputting en inzet exploitatieoverschot tot een minimum beperken

Besluit: Verworpen.

35000-VI-54
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP

Motie van het lid Jasper van Dijk over de discretionaire bevoegdheid in relatie tot het kinderpardon

Besluit: Verworpen.

35000-VI-56
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Jasper van Dijk over niet uitsluiten van aanpassingen van het VN-migratiepact

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35000-VI-57
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Groothuizen c.s. over meer begrijpelijke taal in rechterlijke uitspraken

Besluit: Overgenomen.

35000-VI-58
Indiener M. Groothuizen
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van de leden Groothuizen en Bergkamp over een dubbele geslachtsachternaam wettelijk mogelijk maken

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

35000-VI-60
Indiener M. Groothuizen
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Den Boer c.s. over een geactualiseerde strategische visie op de internationale politiesamenwerking

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-62
Indiener M.G.W. den Boer
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van de leden Kuiken en Buitenweg over verhoging van de strafmaat voor discriminatoir geweld

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35000-VI-63
Indiener A.H. Kuiken
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Graaf en Van Nispen over een prominentere rol voor herstelrecht in het strafrecht

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-64
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Van der Graaf en Groothuizen over vaart maken met de ontwikkeling van het incassoregister

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-65
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Voordewind c.s. over de geloofwaardigheid van de bekering beoordelen

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-66
Indiener J.S. Voordewind
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Motie van het lid Krol over het vergroten van de weerbaarheid van ouderen

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-67
Indiener H.C.M. Krol
Kamerlid, 50PLUS

Motie van het lid Van der Staaij over het hanteren van de IHRA-definitie voor antisemitisme

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-68
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP

Motie van de leden Van der Staaij en Bisschop over verlaging van het aantal punten voor rechtsbijstand in Dublinprocedures

Besluit: Verworpen.

35000-VI-69
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over het verbieden van hoorbare gebedsoproepen in azc's

Besluit: Verworpen.

35000-VI-70
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Motie van de leden Azarkan en Krol over invloed van de Kamer op de inhoud van het migratiepact

Besluit: Verworpen.

35000-VI-71
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid Azarkan over intimidatie en discriminatie binnen de politieorganisatie

Besluit: Verworpen.

35000-VI-72
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Azarkan over toezicht op melden van nevenfuncties door rechters

Besluit: Verworpen.

35000-VI-73
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over plaatsing van overlastgevende veiligelanders in een ebtl (t.v.v. 35000-VI-55)

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-77
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van lid Groothuizen c.s. over een jaarlijkse rapportage over migratie (t.v.v. 35000-VI-59)

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-78
Indiener M. Groothuizen
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van lid Markuszower over financiering van de kosten van een veilige Joodse gemeenschap (t.v.v. 35000-VI-31)

Besluit: Verworpen.

35000-VI-75
Indiener G. Markuszower
Kamerlid, PVV

Gewijzigde motie van de leden Van Oosten en Kuiken over verplichte screening op criminele antecedenten (t.v.v. 35000-VI-34)

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-76
Indiener F. van Oosten
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Den Boer c.s. over een visie op de toekomst van de politiefunctie in Nederland (t.v.v. 35000-VI-61)

Besluit: Aangenomen.

35000-VI-79
Indiener M.G.W. den Boer
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Gewijzigde motie van de leden Markuszower en De Graaf over terugdraaien van de voordracht voor een nieuwe Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (t.v.v. 35000-VI-30)

Besluit: Verworpen.

35000-VI-74
Indiener G. Markuszower
Kamerlid, PVV
+ 1 andere