Moties ingediend bij het debat over bescherming en behoud van erfgoed

Plenaire vergadering 13 september 2018

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de verduurzaming van monumenten

Besluit: Aangenomen.

32820-252
Indiener V.A. Bergkamp
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van de leden Laan-Geselschap en Bisschop over meer bekendheid voor gerestaureerd erfgoed

Besluit: Aangenomen.

32820-253
Indiener A.J.M. Laan-Geselschap
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Laan-Geselschap en Bergkamp over het initiatief van de ANWB

Besluit: Aangenomen.

32820-254
Indiener A.J.M. Laan-Geselschap
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over de definitieve subsidieregeling voor rijksmonumenten

Besluit: Aangenomen.

32820-255
Indiener A.J.M. Laan-Geselschap
Kamerlid, VVD
+ 4 anderen

Motie van het lid Martin Bosma over gelijke aandacht voor slachtoffers van slavernij

Besluit: Verworpen.

32820-256
Indiener M. (Martin) Bosma
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Dik-Faber over het aanwijzen van topensembles voor monumentale kerken

Besluit: Aangehouden.

32820-257
Indiener R.K. Dik-Faber
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Beckerman over archeologie als onderdeel van het actieplan

Besluit: Verworpen.

32820-259
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Gewijzigde motie van het lid Geluk-Poortvliet over subsidie voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten (t.v.v. 32820-262)

Besluit: Aangenomen.

32820-268
Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet
Kamerlid, CDA

Nader gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over een breder publiek betrekken bij archeologie (t.v.v. 32820-263)

Besluit: Aangenomen.

32820-264
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 5 anderen

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over rijksmonumenten met aardbevingsschade (t.v.v. 32820-260)

Besluit: Verworpen.

32820-265
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Nader gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over een visie op erfgoed en archeologie uit de Tweede Wereldoorlog (t.v.v. 32820-266)

Besluit: Aangenomen.

32820-267
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 5 anderen