Moties ingediend bij het debat over bescherming en behoud van erfgoed

Plenaire vergadering 13 september 2018