Moties ingediend bij het VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede

Plenaire vergadering 3 juli 2018