Moties ingediend bij het debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten

Plenaire vergadering 6 februari 2018