Moties ingediend bij het VAO Sociaal Domein

Plenaire vergadering 13 juni 2017

Motie van het lid Van Engelshoven c.s. over geen gedwongen aanbesteding van jeugdreclasserings- en jeugdbeschermingstaken door gemeenten

Besluit: Aangenomen.

34477-21
Indiener I.K. van Engelshoven
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Engelshoven c.s. over gemeenten helderheid bieden over het al dan niet bestaan van een aanbestedingsplicht

Besluit: Aangenomen.

34477-22
Indiener I.K. van Engelshoven
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Raak over het oormerken van de middelen voor de taken in het sociaal domein

Besluit: Verworpen.

34477-23
Indiener A.A.G.M. van Raak
Kamerlid, SP

Motie van de leden Bruins Slot en Van Engelshoven over een onafhankelijke, vindbare en deskundige cliëntondersteuning

Besluit: Aangenomen.

34477-24
Indiener H.G.J. Bruins Slot
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Özütok en Van Engelshoven over een heldere richtlijn over welke medewerkers welke gegevens mogen inzien

Besluit: Aangenomen.

34477-25
Indiener N. Özütok
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere
Naar boven