Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Actieplan open overheid 2016-2017