Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980)

Plenaire vergadering 13 september 2016

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

Besluit: Aangenomen.

33980
Indiener E.I. Schippers
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Amendement van de leden Leijten en Van Gerven dat regelt dat geen diagnose-informatie van de verzekerde wordt geleverd bij declaraties wanneer een zorgaanbieder direct bij de ziektekostenverzekeraar declareert

Besluit: Verworpen.

33980-17
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 6 over het beschermen van het medisch beroepsgeheim

Besluit: Verworpen.

33980-20
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 7 over het voorkomen dat ziektekostenverzekeraars nieuwe inzagebevoegdheden krijgen

Besluit: Verworpen.

33980-21
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Amendement van de leden Bruins Slot en Volp over het bij of krachtens amvb regelen van verstrekking van persoonsgegevens door de Nza

Besluit: Aangenomen.

33980-22
Indiener H.G.J. Bruins Slot
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Amendement van de leden Volp en Bruins Slot over het bij of krachtens AMvB stellen van regels over de materiƫle controle

Besluit: Aangenomen.

33980-23
Indiener M.J.J. Volp
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Amendement van het lid Pia Dijkstra c.s. over het vooraf informeren van verzekerden over verstrekking van of inzage in gegevens uit hun medisch dossier

Besluit: Verworpen.

33980-26
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Amendement van het lid Leijten c.s. over onafhankelijke medisch adviseurs

Besluit: Verworpen.

33980-27
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP
+ 3 anderen

Gewijzigd amendement van het lid Klever ter vervanging van nr. 18 over het informeren van verzekerden over verstrekking van of inzage in gegevens uit hun medisch dossier

Besluit: Aangenomen.

33980-28
Indiener R.J. Klever
Kamerlid, PVV