Aangehouden motie ingediend bij het VAO Midden-Oosten vredespolitiek

Plenaire vergadering 16 juni 2016

Gewijzigde motie van het lid Van der Staaij c.s. (t.v.v. 23432, nr. 430) over beëindigen van de directe en indirecte financiering van organisaties die een boycot van Israël nastreven

Besluit: Aangenomen.

23432-438
Indiener C.G. van der Staaij
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen