Moties ingediend bij het Burgerinitiatief "Teken tegen kernwapens"

Plenaire vergadering 17 mei 2016