Moties ingediend bij het Burgerinitiatief "Teken tegen kernwapens"

Plenaire vergadering 17 mei 2016

Motie van het lid Bommel over een nationaal alomvattend verbod op kernwapens

Besluit: Verworpen.

34419-3
Indiener H. van Bommel
Kamerlid, SP

Motie van het lid Bommel over geen behoefte aan Amerikaanse kernwapens in Europa

Besluit: Verworpen.

34419-4
Indiener H. van Bommel
Kamerlid, SP

Motie van de leden Van Tongeren en Grashoff over het verwijderen van alle kernwapens van het EU-grondgebied

Besluit: Verworpen.

34419-5
Indiener L. van Tongeren
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Van Tongeren over de beheersing van de gehele nucleaire cyclus binnen Nederland

Besluit: Verworpen.

34419-6
Indiener L. van Tongeren
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Van Tongeren over een stappenplan naar algehele en complete nucleaire ontwapening

Besluit: Verworpen.

34419-7
Indiener L. van Tongeren
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Ten Broeke over de aanjagende rol van Nederland bij internationale wapenonderhandelingen

Besluit: Verworpen.

34419-8
Indiener J.H. ten Broeke
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Sjoerdsma en Van Bommel over inzage in de bilaterale verdragen tussen de VS en Nederland

Besluit: Aangenomen.

34419-9
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Sjoerdsma en Servaes over een impuls aan wereldwijde nucleaire ontwapening

Besluit: Aangenomen.

34419-10
Indiener S.W. Sjoerdsma
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Servaes c.s. over doeltreffende maatregelen om te komen tot een kernwapenvrije wereld

Besluit: Aangenomen.

34419-11
Indiener M. Servaes
Kamerlid, PvdA
+ 4 anderen

Motie van het lid Voordewind over het gefaseerd afstoten van de Nederlandse kernwapentaak

Besluit: Aangenomen.

34419-12
Indiener J.S. Voordewind
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Voordewind over alternatieve veiligheidsgaranties

Besluit: Verworpen.

34419-13
Indiener J.S. Voordewind
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Van Klaveren over niet inzetten op verwijdering van Amerikaanse tactische nucleaire wapens

Besluit: Verworpen.

34419-14
Indiener J.J. van Klaveren
Kamerlid, GrBvK

Motie van het lid Van Klaveren over wel een nucleaire taak voor de F-35

Besluit: Verworpen.

34419-15
Indiener J.J. van Klaveren
Kamerlid, GrBvK

Motie van het lid Öztürk over beëindiging van de kernwapentaak van Nederland

Besluit: Verworpen.

34419-16
Indiener S. Öztürk
Kamerlid, GrKÖ