Wijziging Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV

1 juli 2021, wetsvoorstel – Minister De Jonge (Volksgezondheid) regelt dat het coronavirus formeel op de A-lijst van de Wet publieke gezondheid wordt geplaatst. De Kamer debatteert er met hem over.

Toen in januari 2020 duidelijk werd dat het coronavirus een bedreiging voor de volksgezondheid in Nederland zou kunnen worden, besloot toenmalig minister Bruins (Medische Zorg) om de ziekte op lijst A van de Wet publieke gezondheid (Wpg) te plaatsen. Dit betekent onder andere dat een ziekte meldingsplichtig is en dat gedwongen (thuis)isolatie, onderzoek en quarantaine mogelijk zijn.

Omdat haast geboden was, werd de plaatsing op lijst A geregeld via een zogenaamde ministeriële regeling. Op een later moment moet dit dan formeel worden vastgelegd met een officiële wetswijziging. Deze bespreekt de Kamer nu met minister De Jonge.

Besluit

Hoe is het besluit om covid op de A-lijst te zetten precies tot stand gekomen? Van der Plas (BBB) en Agema (PVV) vragen zich dat af. De PVV-woordvoerster vraagt inzicht in de correspondentie hierover tussen RIVM, OMT en het ministerie van VWS.

Minister De Jonge denkt dat de adviezen en correspondentie uit die tijd al openbaar zijn gemaakt. Hij zegt toe om hierop in een brief terug te komen.

Coronabeleid

De vrije, open Nederlandse samenleving is veranderd in een akelige dystopie, betoogt Van Meijeren (FVD). De oorzaak is volgens hem de absurde aanname dat covid een A-ziekte is. Het virus is in zijn ogen in alle opzichten vergelijkbaar met de gewone seizoensgriep. Het enige verschil is de extreme angst die ons wordt aangejaagd, benadrukt hij. De zogenaamde "gezondheidscrisis" wordt naar zijn overtuiging aangegrepen om volledige overheidscontrole te bewerkstelligen.

De werkelijkheid wordt geweld aangedaan, zo reageert minister De Jonge op de inbreng van Van Meijeren, en de wetenschap wordt verdacht gemaakt. Het op deze manier ontkennen van de ernst en de gevolgen van het virus is in zijn ogen een gevaar voor de volksgezondheid.

Laat

Waarom komt de minister nu pas met de wetswijziging om het coronavirus in de Wpg op te nemen? Van Meijeren (FVD) denkt dat de minister niet wilde debatteren over de vraag of covid wel terecht als A-ziekte wordt beschouwd. Het is vreemd dat we nu pas over deze wetswijziging debatteren, zegt Agema (PVV).

Het wetsvoorstel is op tijd ingediend bij de Kamer, antwoordt minister De Jonge. Hij erkent dat het niet de schoonheidsprijs verdient dat het vervolgens zo lang is blijven liggen. Maar dat is volgens hem wel begrijpelijk: niemand twijfelde over de noodzaak van het aanwijzen van covid als A-ziekte.

Lange termijn

Kom met een langetermijnbeleid voor het omgaan met virussen, oppert Van der Plas (BBB). Zij verwacht dat covid niet het laatste virus zal zijn dat voor problemen zorgt. De regering komt in het najaar met een visie op hoe we in de toekomst moeten omgaan met virusuitbraken, zegt minister De Jonge.

De Kamer stemt op 6 juli over het wetsvoorstel.

Zie ook:

Naar boven