Wijziging Wet experiment gesloten coffeeshopketen

28 februari 2024, wetsvoorstel – De Kamer bespreekt het wetsvoorstel van de ministers Dijkstra (Medische Zorg) en Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) om het experiment gesloten coffeeshopketen uit te breiden met een extra gemeente.

Het kabinet stelt voor het stadsdeel Amsterdam-Oost als extra gemeente toe te voegen aan het landelijke cannabisexperiment. Tien gemeenten doen al mee aan de proef om te onderzoeken hoe het telen en verkopen van wiet en hasj in een gesloten keten in Nederland kan werken.

Van de gemeenten die meedoen, zitten Breda en Tilburg al in de aanloopfase. In de andere gemeenten loopt de ontwikkeling nog.

Experiment

Verschillende woordvoerders stellen het hele experiment op zich ter discussie en niet alleen de toevoeging van Amsterdam als elfde deelnemende gemeente. Bikker (ChristenUnie) zegt bijvoorbeeld dat zij überhaupt een drugsvrije samenleving wil.

Sneller (D66) is juist blij met de stappen richting regulering. Regulering vindt hij beter dan het huidige gedoogbeleid dat "Nederland onveilig en ongezond maakt".

Een Kamermeerderheid heeft eerder al tot het experiment besloten, roept minister Dijkstra in herinnering. Het experiment wordt goed begeleid, gemonitord en geëvalueerd, benadrukt minister Yeşilgöz. Pas na het experiment zal de discussie over eventuele verdere regulering plaatsvinden. Dat het daartoe leidt, is dus geen uitgemaakte zaak.

Amsterdam-Oost

Waarom Amsterdam-Oost, vragen verschillende woordvoerders. De wens was dat een van de vier grote gemeenten zou meedoen, zegt Dijkstra. Utrecht heeft zich uiteindelijk niet aangemeld, Amsterdam wel.

Dat Amsterdam meedoet heeft volgens Mutluer (GroenLinks-PvdA) meerwaarde omdat zo ook de problematiek van een grote stad meegenomen kan worden. De keuze voor Amsterdam vindt Krul (CDA) "echt onbegrijpelijk", gezien de reputatie van het drugstoerisme daar. Hij voorspelt dat Noord-Holland het "nieuwe cannabis valley" wordt.

Het is wel ingewikkeld dat het gaat om een stadsdeel en niet een hele gemeente, vinden verschillende woordvoerders. Heel Amsterdam mee laten doen zou het experiment te groot maken, antwoordt Dijkstra.

De Kamer heeft een brief ontvangen van vijf coffeeshophouders in Oost die het niet zien zitten. Het is een voorwaarde dat álle coffeeshops in een gemeente of stadsdeel meedoen, benadrukt Michon (VVD). Dijkstra reageert dat dit blijft gelden. Ook de burgemeester van Amsterdam heeft hierin een rol, vult Yeşilgöz aan.

Preventie

Jansen (NSC) heeft "serieuze bedenkingen" bij deze wetswijziging, onder andere vanwege het effect op de volksgezondheid. Ze vreest dat reguleren kan leiden tot meer gebruik en normalisering van cannabis. Claassen (PVV) vindt ook dat de wetswijziging slecht te rijmen valt met het preventiebeleid en het streven naar een gezonde jeugd.

Dijkstra benadrukt dat er een uitgebreide en duidelijke bijsluiter bij de cannabis geleverd wordt, dat op alle producten een track-and-tracecode zit en dat duidelijk is welke stoffen erin zitten. Van Dijk (SGP) vindt die preventie onvoldoende, want daarmee krijgen mensen pas te maken als ze al over de drempel van de coffeeshop zijn.

De Kamer stemt op 5 maart over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct