Wijziging van de Mediawet en ander mediabeleid besproken

26 mei 2020, wetsvoorstel - De Kamer spreekt met minister Slob (Media) over wijzigingen van de Mediawet.

Een Europese richtlijn bepaalt dat de reclameregels voor televisie en online videoplatforms gelijk moeten zijn. Dat legt Slob vast in een wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet. In het debat gaat de Kamer ook in op de toegankelijkheid van het media-aanbod voor mensen met een beperking en de gevolgen van de coronacrisis voor de media.

Gelijktrekken reclameregels

De Kamer verwelkomt de modernisering van de Mediawet die de minister voorstelt. Wel is het Van der Graaf (ChristenUnie) opgevallen dat de Nederlandse regering de Europese voorschriften alleen overneemt en geen aanvullende voorwaarden stelt. We laten zo een kans liggen om vooral kinderen beter te beschermen tegen reclamebeïnvloeding, vindt Van der Molen (CDA).

Slob ziet de nieuwe eisen als een behoorlijke verzwaring, maar hij sluit verdergaande regels in de toekomst niet uit. De minister ziet daarnaast veel in het vergroten van de mediawijsheid onder consumenten, zodat zij beter kunnen inschatten wanneer zij worden beïnvloed.

Sneller (D66) spreekt van een "wirwar" bij de handhaving. YouTube is bijvoorbeeld gevestigd in Ierland. Hij vindt het onhandig dat iemand met een klacht bij de Ierse toezichthouder moet aankloppen. Bisschop (SGP) zou het liefst meer eenduidigheid in de reclameregels voor schadelijke producten zien. Dat zou handhaven eenvoudiger maken.

Politieke beïnvloeding

Het eerder door de Kamer aangenomen amendement-Aartsen/Van der Molen op de Mediawet moest het voor gekozen politici onmogelijk maken om plaats te nemen in de raden van toezicht of besturen van omroepverenigingen. Maar de Raad van State beoordeelde dit amendement als ongrondwettig. Met een zogeheten novelle maakt de minister het amendement ongedaan.

El Yassini (VVD) roept de minister op om te zoeken naar een manier om te voorkomen dat politici zich via benoemingen kunnen bemoeien met de inhoud van programma’s. Juridisch hebben we daar geen oplossing voor kunnen vinden, benadrukt Slob, maar hij verwacht niet dat dit in de praktijk tot problemen zal leiden.

Toegankelijkheid van media-aanbod

Goed dat de eisen voor het toegankelijk maken van uitzendingen voor mensen met een (audio)visuele beperking steeds strenger worden, vindt Westerveld (GroenLinks). Maar hoe houden we daar structureel aandacht voor? Zij verwijst naar de inzet van een gebarentolk bij persconferenties van de regering over het coronabeleid.

De periode van vrijblijvendheid is voorbij, beaamt Slob. Mediadiensten hebben bijvoorbeeld een stappenplan gemaakt en moeten voortaan ieder jaar rapporteren over de voortgang op het gebied van toegankelijkheid.

Corona en media

Juist in tijden van crisis is een sterke, onafhankelijke publieke omroep van levensbelang, dus zet het bestel niet onder druk door te gaan snijden in het budget van de publieke omroep, is de oproep van Van den Hul (PvdA). Bosma (PVV) zou bezuinigingen juist verwelkomen. Bij de NPO gaat het op het gebied van diversiteit "ernstig de verkeerde kant op", waarschuwt hij.

Jasper van Dijk (SP) ziet de bijdrage van minister Slob om huis-aan-huisbladen en lokale omroepen tijdens de coronacrisis overeind te houden als een "sigaar uit eigen doos", omdat het ging om eerder voor lokaal en onderzoeksjournalistiek toegezegd geld.

Het was vooral fijn dat we op korte termijn een steunpakket konden regelen, zegt Slob. De minister hoopt er een vervolg aan te kunnen geven, maar hij heeft daar op dit moment geen middelen voor beschikbaar.

De Kamer stemt op 2 juni over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook:

Naar boven