Wijziging begroting Buitenlandse Zaken

19 juni 2024, begroting - De Kamer bespreekt met minister Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) wijzigingen op de begroting voor het lopende jaar.

De grootste wijziging op de begroting gaat om miljardensteun aan Oekraïne. Brekelmans (VVD) vindt het goed dat er weer voor meerdere jaren steun is toegezegd. Ook Kahraman (NSC) verwelkomt de steun, maar vraagt zich wel af of die gezien de huidige situatie voldoende is.

Bruins Slot vindt het geruststellend dat er brede steun is in de Kamer om Oekraïne bij te staan. Oekraïne vecht dag in, dag uit voor de eigen vrijheid, maar ook voor de Europese veiligheid en stabiliteit, aldus de minister. Ze zegt wel dat Nederland er in de komende periode voor open moet staan "om te doen wat nodig is", omdat er in de komende jaren meer steun nodig zal zijn.

Diplomatieke posten

Piri (GroenLinks-PvdA) spreekt haar zorgen uit over voorgenomen bezuinigingen op het ambtenarenapparaat. Die hebben de toekomstige coalitiepartijen in hun hoofdlijnenakkoord namelijk afgesproken. Bezuinigingen zouden volgens haar kunnen leiden tot sluiting van diplomatieke posten. Zij vreest dat Nederland door het sluiten van ambassades en consulaten goodwill en invloed verliest in andere landen.

Als de bezuinigingen doorgaan, laat dat volgens Paternotte (D66) zien dat het "geopolitieke kompas" van het volgende kabinet verkeerd staat afgesteld. Dat vindt hij onverstandig, zeker in een tijd waarin autocratieën en democratieën met elkaar strijden en mensenrechten onder druk staan.

Mensenrechtenverdedigers en een sterk maatschappelijk middenveld zijn onze bondgenoten tegen ondemocratische regimes en dictatuur, zegt Dobbe (SP). Daarom is ook zij bezorgd over het sluiten van diplomatieke posten, want Nederlandse diplomaten ondersteunen mensenrechtenbeschermers.

De minister benadrukt dat de afwegingen aan de Kamer zijn. Ze legt uit dat bezuinigingen het ministerie van Buitenlandse Zaken hard zullen treffen. Personeel in het buitenland wordt namelijk gezien als beleidsmedewerker en de bezuinigingen zijn vooral op het beleidsdeel van de ambtenarij gericht. Het leidt volgens Bruins Slot onder andere tot minder consulaire dienstverlening, minder ondersteuning op het gebied van mensenrechten en minder verdienvermogen van Nederland in het buitenland.

De Kamer stemt op 25 juni over de tijdens het debat ingediende moties en een week later over de gewijzigde begroting.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct