Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

25 juni 2024, begroting - Wijzigingen aan de lopende begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn voor Maatoug (GroenLinks-PvdA) aanleiding om aandacht te vragen voor een rijksbijdrage aan een woningbouwproject.

Het Rijk levert een eenmalige bijdrage van 60,5 miljoen voor de bouw van woningen in de Gnephoek in Alphen aan de Rijn. Maatoug benadrukt dat het een van de hoogste bijdragen is die het Rijk ooit heeft gegeven aan een woningbouwproject.

De rijksbijdrage was nodig om de businesscase rond te krijgen, zegt Maatoug. Ze heeft verschillende vragen aan de minister. Waarom wordt het geld verstrekt? Wat gebeurt er als de kosten hoger uitvallen? Moet het Rijk dan een nog groter deel betalen? Zijn daar afspraken over gemaakt? En is er een risico dat de bijdrage wordt gezien als onrechtmatige staatssteun?

Onrendabele top

Minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) legt uit dat het bedrag is bedoeld om de natuur en de infrastructuur in het gebied te verbeteren. Het Rijk financiert met de bijdrage een "onrendabele top", oftewel een investering die niet kan worden terugverdiend door verkoop van de woningen.

De minister zegt dat er geen sprake is staatssteun omdat er publieke tekorten met het geld worden gedekt. Er zitten zoals altijd onzekerheden in de businesscase, erkent De Jonge. Daarom levert het Rijk alleen een eenmalige bijdrage. Mocht het project goedkoper uitvallen, dan zal de rijksbijdrage naar beneden worden aangepast.

De Kamer stemt op 27 juni over de gewijzigde begroting.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct