Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

18 april 2024, wetsvoorstel – Met een wetswijziging wil minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) de positie van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en hun ouders verstevigen. De Kamer debatteert er met haar over.

Met haar wetsvoorstel regelt de minister een aantal zaken voor het passend onderwijs:

Steun

Dit had er moeten zijn toen ik onderwijs volgde, zegt De Kort (VVD), zelf slechtziend. Hij hoopt dat de wetswijziging ervoor zorgt dat leerlingen en hun ouders niet meer hoeven te knokken om de juiste ondersteuning te krijgen.

Het passend onderwijs is nu nog te vaak een doolhof voor ouders en leerlingen, zegt Paul. De minister wil daarvan een weg maken met heldere routes, waar je makkelijk de juiste informatie kunt vinden, net als de juiste afslag en de bestemming die bij je past.

Hoorrecht en inspraak

Het is positief dat leerlingen een hoorrecht krijgen over het ontwikkelingsperspectief, zegt Rooderkerk (D66). Maar het zou wat haar betreft nog beter zijn als dit hoorrecht wordt verbreed naar het volledige ondersteuningsaanbod.

Leerlingen zouden inspraak moeten krijgen in het ondersteuningsaanbod, vindt Westerveld (GroenLinks-PvdA). Zij wil in de wet vastleggen dat scholen hun de gelegenheid moeten geven om hun mening te geven voordat het in de schoolgids terechtkomt.

Het is goed om niet alleen over maar ook met leerlingen te spreken, zegt Paul. Het gaat haar echter te ver om alle leerlingen individueel het recht te geven om hun mening te geven, zoals Rooderkerk en Westerveld willen. Ze betwijfelt of dit goed uitvoerbaar is en waarschuwt voor veel extra werkdruk voor scholen.

Leerlingen en hun ouders hebben meestal een gezamenlijk belang, zegt Stoffer (SGP). Maar het kan gebeuren dat ze tegenover elkaar komen te staan als kinderen worden gehoord zonder hun ouders daarbij te betrekken. Leerlingen kunnen een gesprek voeren met hun ouders erbij, reageert Paul, maar ze moeten ook de mogelijkheid hebben om dit alleen te doen.

Speciaal onderwijs

Ondanks de invoering van het passend onderwijs is het aantal kinderen in het speciaal onderwijs toegenomen, stelt Van der Hoeff (PVV) vast. Hij is positief over het wetsvoorstel, maar waarschuwt voor te hoge verwachtingen. Om het passend onderwijs goed te laten functioneren is volgens hem meer nodig. 

Passend onderwijs biedt ondersteuning aan een grote groep leerlingen, zegt Soepboer (NSC). Maar hij denkt dat vooral complexe gevallen te vaak tussen wal en schip vallen. Daarom zou ook het speciaal onderwijs voldoende aandacht moeten krijgen. Het speciaal onderwijs is een belangrijk onderdeel van het stelsel, beaamt Paul, en helpt kinderen om zich ten volle te ontwikkelen.

De Kamer stemt op 23 april over het wetsvoorstel en de moties die tijdens het debat zijn ingediend.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort.
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct.