Wet betaalbare huur

24 april 2024, wetsvoorstel - De Kamer bespreekt met minister De Jonge (Binnenlandse Zaken) de wet waarmee het kabinet de hoge huren in het middensegment aan banden wil leggen.

Het aanbod van huurwoningen in het middensegment is beperkt en de huren zijn ontzettend hoog, zeker in de grote steden. Mensen die een huurwoning hebben, zijn een relatief groot deel van hun inkomen kwijt aan huur. En wie geen woning kan vinden, woont noodgedwongen nog bij z'n ouders of stelt het krijgen van kinderen uit.

De Jonge wil met het puntenstelsel een maximale huur berekenen. Tot 187 punten wordt de middenhuur aan banden gelegd. Een woning mag dan maximaal €1.123 per maand kosten.

Grondrecht

Wonen is een grondrecht, maar of je daar een beroep op kan doen, hangt inmiddels af van je portemonnee, constateert El Abassi (DENK). Als "hartstochtelijk pleitbezorger van het herstel van de volkshuisvesting" juicht Grinwis (ChristenUnie) deze wet toe, want de behoefte aan "gewone huizen voor gewone mensen" is groot.

Als we betaalbaar wonen als een grondrecht beschouwen, moet de overheid dat ook afdwingen, stelt de minister. De echte oplossing is volgens hem huizen bouwen, maar de schaarste is niet meteen opgelost. Daarom wil hij meer beschermend optreden richting huurders die in de knel zitten.

Huurders

Wij willen naast de huurders gaan staan, zegt Paternotte (D66). Hij denkt dat deze wet echt een verschil kan maken voor gezinnen met hele normale inkomens, zodat leraren, politieagenten en verpleegkundigen in de stad kunnen blijven wonen.

Ook De Hoop (GroenLinks-PvdA) is voor het wetsvoorstel, maar voegt er nog een eigen voorstel aan toe: huurders in slecht geïsoleerde woningen moeten een tochtkorting kunnen krijgen om de hogere energierekening te compenseren. Vedder (CDA) sluit zich daarbij aan, want "een geïsoleerd huis is een gezond huis".

Beckerman (SP) steunt de wet, maar heeft ook zorgen. In aanloop naar de wetsbehandeling zijn er concessies gedaan aan verhuurders: waarom gaan de belangen van verhuurders voor? De Jonge antwoordt dat hij op die manier een balans heeft willen vinden.

Investeringsbereidheid

Het is goed dat deze wet er komt, want de huren zijn echt te veel gestegen, vindt Madlener (PVV). Maar net als Eerdmans (JA21) wijst hij op de noodzaak van het beperken van immigratie om de schaarste terug te dringen. Ook is hij niet gerust op de investeringsbereidheid van beleggers en verhuurders.

Flach (SGP) vindt de effecten voor huurders positief, maar vreest dat de nieuwbouw van huurwoningen zal terugvallen. Ook vindt hij dat de positie van kleine particuliere verhuurders wordt aangetast.

Deze wet is een deel van de oplossing van de wooncrisis, stelt Welzijn (NSC). Daarom steunt zij de wet. Maar er is in haar ogen meer nodig om over acht tot tien jaar een gezonde woningmarkt te hebben. Zij denkt aan fiscale maatregelen, een nieuwbouwopslag tot begin 2028 en meer punten voor goede energielabels.

Tegenstanders

De Groot (VVD) is "mordicus tegen" de wet, want met zo'n ingreep in de markt jaag je verhuurders weg. Als verhuurders woningen gaan verkopen, zullen er uiteindelijk minder huurwoningen zijn, waarschuwt hij.

Ook Keijzer (BBB) heeft grote bezwaren. Zij noemt de plannen een schending van het eigendomsrecht. Waarom zouden verhuurders een hogere WOZ-waarde en duurzaamheidsinvesteringen niet terug mogen laten komen in de huur?

De Jonge verwacht ook dat een deel van de verhuurders bezit zal gaan afstoten. Dat is het zogeheten uitponden; het verkopen van huurwoningen die leegstaan. Maar hij verwacht dat dit niet massaal zal gebeuren. Vrijkomende woningen kunnen bovendien weer bij kopers terechtkomen.

De Kamer stemt op 25 april 2024 over het wetsvoorstel en de moties die tijdens het debat zijn ingediend.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct