Chemours blijkt de bodem in de omgeving van de fabriek te hebben vervuild met onder meer de stof GenX. Omdat deze vervuilde grond niet vervoerd mag worden, blijven mensen die hun tuin onder handen hebben laten nemen en ondernemers met de grond zitten.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft zes maanden nodig om normen voor het hergebruik van de met GenX vervuilde grond vast te stellen, meldt staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Gedurende die periode mag de grond niet worden vervoerd.

Ziengs wil dat met spoed tijdelijke depots worden ingericht om bewoners en bedrijven van de vervuilde grond te verlossen. Dat zou een goede oplossing zijn, reageert Van Veldhoven. Zij zal de betrokken gemeenten daartoe aansporen. Voor de volksgezondheid zijn de gevolgen van de vervuiling overigens beperkt, voegt zij toe.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist