Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen seksueel misbruik kinderen

6 september 2022, wetsvoorstel – Minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) wil voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel kindermisbruik zelfstandig strafbaar stellen. De Kamer debatteert over haar wetsvoorstel.

Ook als het seksueel misbruik van kinderen niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, moeten zogenaamde voorbereidingshandelingen daartoe strafbaar zijn, vindt Yeşilgöz. Met het voorstel wil zij een krachtig signaal afgeven: het verwerven, in bezit hebben en het geven van instructies gericht op seksueel kindermisbruik is zelfstandig strafbaar. Het is onacceptabel dat mensen bezig zijn met het delen van adviezen om kinderen te misbruiken, zo verwoordt Kuik (CDA) het gevoelen van alle woordvoerders.

Praktijk

Er is brede steun voor het voorstel van de minister, maar de betekenis ervan in de praktijk roept vragen op. Van der Werf (D66) vraagt wat de preventieve werking van de wet inhoudt als politie en OM aangeven dat de opsporing geen prioriteit heeft. Mutluer (PvdA) wil voorkomen dat het verspreiden van kindermisbruikinstructies pas vervolgd wordt als het wordt aangetroffen in een vervolging van daadwerkelijk kindermisbruik. En is de maximumstrafmaat van vier jaar wel toereikend, vraagt Helder (PVV).

Yeşilgöz wijst op het normerend effect van de wet. Met de strafbaarstelling wordt het mogelijk om in een vroeg stadium op te treden tegen potentiële kindermisbruikers. Daarnaast kan dit ondersteunend werken in andere zaken en kunnen bijvoorbeeld sites offline worden gehaald. Bij de strafmaat is volgens de minister gekozen voor aansluiting bij de strafmaat voor het bezit van kinderpornografie.

Opzet

Het bezit en het verspreiden van pedohandboeken wordt strafbaar. Van Nispen (SP) vraagt de minister om een nadere precisering. Hij wil voorkomen dat het hebben van bepaalde gedachtes, bijvoorbeeld fantasieën vastgelegd in een digitaal dagboek, strafbaar wordt. Yeşilgöz wijst op het opzetvereiste: het is aanvullend vereist dat een verdachte de intentie heeft om zichzelf of anderen te instrueren om kindermisbruik te plegen.

Poppen

Michon (VVD) wijst erop dat de douane geen bevoegdheden heeft om kindersekspoppen in beslag te nemen. Wanneer komt er een verbod op kindersekspoppen en aan welke bestuurlijke maatregelen denkt de minister om het bezit van deze poppen te bestrijden?

De minister wil de kindersekspoppen zo snel mogelijk uit de roulatie halen, maar daarvoor is "een gewogen, onderbouwd voorstel" nodig. Daarom wil zij met politie, OM, douane en internationale partners bekijken welke aanpak het effectiefst is. Een wetsvoorstel zou eind dit jaar in consultatie kunnen komen.

De Kamer stemt op 13 september over het wetsvoorstel.

Zie ook: