Militaire inzet is nodig om IS te breken, benadrukt Ten Broeke (VVD). Servaes (PvdA) stelt dat het "hyperextremisme" van IS een bedreiging is voor mensen in Irak en Syrië, maar ook in het Westen. Maar bombardementen zijn volgens Van Bommel (SP), Grashoff (GroenLinks) en Klein niet de oplossing: die drijven de (soennitische) bevolking juist in de armen van IS. Thieme (PvdD) stelt dat ze de vrede op geen enkele manier dichterbij brengen. Bovendien richten ze bloedbaden aan onder de burgerbevolking, aldus Kuzu (GrKÖ). Minister Hennis (Defensie) belooft transparantie en goede verantwoording over burgerslachtoffers en civiele nevenschade als gevolg van militaire inzet.

Aanvoerlijnen IS in Oost-Syrië aangepakt

De Nederlandse F-16's worden in Oost-Syrië ingezet om te helpen bij het afsnijden van de aanvoerlijnen van IS naar Irak. Knops (CDA), Van der Staaij (SGP) en Bontes (GrBvK) vinden het belangrijk dat daarbij geen operationele beperkingen voor de vliegers worden opgeworpen. Daar is Ten Broeke het mee eens: ook olie-installaties, oliekonvooien en gelddepots moeten kunnen worden aangepakt. Los van de geografische afbakening tot Oost-Syrië en de nadruk op de IS-aanvoerlijnen zijn er geen beperkingen, verzekert Hennis. De Roon (PVV) laakt de relatief kleine bijdrage van islamitische landen aan de strijd tegen IS.

Aandacht voor humanitaire situatie

Het belegeren en bombarderen van dorpen en steden veroorzaakt een humanitaire ramp in Syrië. De oorlogsmisdaden van Assad en Poetin moeten scherp worden veroordeeld, vinden Servaes en minister Koenders (Buitenlandse Zaken). Van Bommel pleit voor een staakt-het-vuren om humanitaire hulp mogelijk te maken. Zijn streven naar een strategie om toegang voor humanitaire hulp te realiseren, desnoods via voedseldroppings, krijgt steun van Sjoerdsma (D66), Voordewind (ChristenUnie) en Grashoff. Minister Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) wil met "met relevante partners" werken aan zo'n strategie. Knops vraagt samen met Voordewind en Van der Staaij aandacht voor de lastige positie van christenen in het gebied.

Positie Assad wordt sterker

Door de steun van Rusland is de positie van de Syrische president Assad de afgelopen tijd sterker geworden. Bombardementen op IS moeten geen ruimte geven aan het andere kwaad, benadrukt Voordewind. Daar is Sjoerdsma het mee eens: IS is onze vijand, maar Assad is het echte probleem. Met het deelnemen aan bombardementen helpt Nederland ongewild het Syrische regime bij het uitschakelen van de binnenlandse oppositie, denkt Van Bommel. De regering zet zich in om de positie van de gematigde positie te versterken, verzekert Koenders.

De Kamer stemt aansluitend op het debat over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.