Ministerie probeert zware delicten asielzoekers weg te moffelen, kopte De Telegraaf op 16 mei. Het departement van Justitie en Veiligheid had een top tien gepresenteerd van misdaden waaraan asielzoekers zich schuldig hebben gemaakt. Daarin stonden zaken als winkeldiefstal en zakkenrollerij bovenaan. Maar zware gewelds- en zedenmisdrijven bleken onder het kopje "overige" te zijn geschaard.

De kritiek op de top tien is terecht, erkent Harbers. De Kamer is met de gekozen manier van presenteren volgens hem onjuist geïnformeerd. Dit is weliswaar niet bewust gebeurd, maar wel onder zijn politieke verantwoordelijkheid. Ook vindt de staatssecretaris dat hij meer had moeten doorvragen. Daaruit trekt hij de politieke conclusie en treedt af.

Informatieverstrekking en draagvlak

Waarom moest de Kamer via de media worden geïnformeerd, vraagt Van Dijk (SP). Kennelijk heeft men op het ministerie besloten dat het volk het niet mocht weten, concludeert Hiddema (FvD).

Informatie over criminaliteit onder asielzoekers moet transparant, eerlijk en volledig zijn, benadrukt Van Toorenburg (CDA), anders smelt het draagvlak voor het asielbeleid weg. Twijfel over de eerlijkheid van bestuurders voedt het gevoel van onveiligheid en wantrouwen, zo sluit Kuiken (PvdA) zich daarbij aan. Becker (VVD) hoopt dat dat in de toekomst zorgvuldiger met dit soort informatie wordt omgesprongen.

De opvolger van de staatssecretaris moet de transparantie verbeteren en harder optreden tegen criminele asielzoekers, vindt Voordewind (ChristenUnie): alleen zo blijft het mogelijk om echte vluchtelingen op te vangen. Vooral asielzoekers uit veilige landen veroorzaken overlast, denkt Krol (50PLUS). Hij bepleit maatregelen om die stroom te laten opdrogen.

Draagvlak voor de opvang van echte vluchtelingen kan alleen bestaan bij maximale openheid en transparantie, zegt Harbers.

Ministerie

Met de politieke antenne op het ministerie van Justitie en Veiligheid is iets grondig mis, constateert Van Ojik (GroenLinks): in vier jaar tijd zijn vier bewindslieden zodanig in politieke problemen gekomen dat ze moesten aftreden. Na het bonnetje van Teeven is er nu het lijstje van Harbers, zegt Wilders (PVV). Ook Groothuizen (D66) zet vraagtekens bij de cultuur op het departement.

Öztürk (DENK) wijst erop dat alle bewindslieden die de afgelopen jaren moesten aftreden, lid waren van de VVD. Hij suggereert daarom de komende vijf jaar geen VVD'ers meer op het ministerie van Justitie en Veiligheid te benomen.

Van Kooten (PvdD) wijst op de lange lijst aan misstanden bij het ministerie. Er moeten maatregelen worden genomen om die in de toekomst te voorkomen, aldus Bisschop (SGP). De staatssecretaris ziet echter bij het ministerie geen cultuur waarin zaken bewust worden verhuld.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist