Bewoners van Spaarndam, een dorp onder de rook van Schiphol, hebben de cijfers over geluidsoverlast opgevraagd die meetpalen rond de luchthaven vastleggen. Die cijfers blijken fors af te wijken van de cijfers die Schiphol zelf hanteert en die men met computermodellen berekent.

Schiphol moet zijn beleid baseren op werkelijk gemeten gegevens, niet op berekeningen, vindt Laçin. De gegevens van Schiphol zijn de laatste tijd al vaker niet betrouwbaar gebleken, benadrukt hij.

Van Nieuwenhuizen zegt toe, in overleg met de bewonersgroep uit Spaarndam precies te gaan onderzoeken waar de verschillen tussen de gemeten en de berekende gegevens vandaan komen. Je moet kunnen vertrouwen op de gegevens over de geluidsoverlast van Schiphol, vindt zij. Als de methodes niet goed zijn, moeten we ze aanpassen.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk het debat terug via Debat Gemist