PvdD vraagt naar de uitfasering van houtige biogrondstoffen

12 januari 2021, mondelinge vragen - Van Raan (PvdD) vraagt zich af waarom minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) zijn eigen deadline voor het afbouwen van subsidies voor biomassa niet haalt.

Eind december 2020 zou het kabinet met een plan komen voor het uitfaseren van subsidies op biomassa, maar dat is niet gelukt. Biomassastook is niet goed voor het milieu en er komt CO2 bij vrij, benadrukt Van Raan. De minister blijft volgens hem "maar aanmodderen en weigert scherpe keuzes te maken". Wegen economische redenen zwaarder dan klimaatdoelen en gaat de minister daarom door met biomassa?

Zodra er betaalbare alternatieven zijn voor de verwarming van gebouwen, moet het subsidiƫren van biomassa stoppen, bevestigt Wiebes. Maar door de coronacrisis is het nog niet gelukt om er met de vier betrokken ministeries over te spreken. De minister vindt ook dat het stoken van biomassa uiteindelijk niet past bij de doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

Zie ook: