PvdD stelt vragen over stroomstoten bij dierentransporten

25 juni 2024, mondelinge vragen - Ouwehand (PvdD) vraagt minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om haast te maken met een totaalverbod op het gebruik van stroomstootapparaten bij veetransporten.

In Nederland gelden strenge voorwaarden voor de inzet van elektrische schokken in de veehouderij. Maar de regels worden niet altijd nageleefd. Dat blijkt uit beelden van actiegroep Varkens in Nood. Het is niet de eerste keer dat we zulke beelden zien, zegt Ouwehand. Ze benadrukt dat de Kamer het al in 2021 wilde verbieden. Kan de minister nog voor de zomer zorgen voor een verbod?
Adema heeft de beelden gezien en noemt ze "afschuwelijk". Het is niet voor het eerst, erkent hij. Volgens hem verpesten dit soort excessen het voor de hele sector. Daarom is er al enige tijd een verbod in de maak. Dat moet zorgvuldig gebeuren, benadrukt de minister. Naar verwachting kan de Kamer het verbod daarom na de zomer behandelen.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort.
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct.