PvdA vraagt naar scheefgroei en enorme winsten in de jeugdzorg

6 oktober 2020, mondelinge vragen - De ene jeugdzorginstelling valt om, terwijl de andere enorme winsten maakt. Wat doet het kabinet aan deze scheefgroei, vraagt Kuiken (PvdA) aan staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid).

Zorgcowboys en torenhoge winsten, maar ook failliete instellingen: in de jeugdzorg is het beide mogelijk. Kuiken heeft daar schoon genoeg van. Ze vraagt de staatssecretaris wat er concreet aan wordt gedaan, want volgens haar kunnen de kinderen en de ouders om wie het gaat niet meer wachten.

Blokhuis erkent dat er forse winsten worden gemaakt terwijl er tegelijkertijd instellingen in zwaar weer zitten. Hij komt met een brief waarin hij toelicht "op welk moment welke stap wordt gezet" om excessieve winsten en het omvallen van instellingen te voorkomen.

Zie ook: