Sinds 2004 kunnen spermadonoren niet meer anoniem doneren; kinderen hebben het recht om te weten wie hun biologische vader is. De gegevens over anonieme donoren van vóór 2004 moesten ziekenhuizen opslaan bij de Stichting Donorgegevens. Dat laatste is niet altijd goed gegaan.

Nieuwsuur onthulde dat er bovendien fouten zijn gemaakt bij de Stichting Donorgegevens. Zo kreeg een donorkind te horen dat de donor geen contact met haar wilde. Dat bleek achteraf onjuist. Doet de stichting haar werk wel goed genoeg?, vraagt Dijksma.

De Jonge benadrukt dat er door het vorige kabinet allerlei acties op touw zijn gezet om spermadonoren van voor 2004 ertoe te bewegen uit de anonimiteit te treden. Op verzoek van Dijksma belooft de minister om de Kamer binnen een maand te informeren over de uitvoering van de wet rond spermadonatie.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist