PvdA: pak uitbuiting buitenlandse werknemers aan

28 juni 2016, mondelinge vragen - Kerstens (PvdA) vraagt staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) om een "zo hard mogelijke aanpak" van werkgevers en uitzendbureaus die arbeidsmigranten uitbuiten.

Poolse en andere arbeidsmigranten blijken volgens onderzoek nog steeds te worden uitgebuit. Foute werkgevers en louche uitzendbureaus verdienen hier grof geld aan, aldus Kerstens. Omdat de uitzendbranche "zijn zaakjes blijkbaar niet op orde krijgt", bepleit hij regie van en een harde aanpak door de minister van Sociale Zaken. Klijnsma wijst op de Wet aanpak schijnconstructies, die na het onderzoek van kracht is geworden. Ook zijn er meer inspecteurs aan het werk om misstanden te bestrijden. Desalniettemin meent ook zij dat er nog het nodige moet gebeuren. Daarvoor verwijst zij naar plannen die de minister nog voor de zomer naar de Kamer zal sturen.

zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.