Wie stuurt er nog een liefdesbrief? Verkeringen worden digitaal aangegaan en beëindigd. Zo schetst Mei Li Vos (PvdA) de veranderingen in de postmarkt. De postvolumes dalen inderdaad spectaculair en de communicatie verschuift naar internet, beaamt Kamp. Om met de tijd mee te gaan, wil hij daarom de Postwet aanpassen. PostNL is wettelijk verplicht om de universele postdienst (UPD) uit te voeren en moet beter op veranderende ontwikkelingen kunnen inspelen, vindt De Liefde (VVD). Deze wetswijziging "is ingegeven door realisme", oordeelt Verhoeven (D66). Ook de overige woordvoerders begrijpen de noodzaak tot modernisering, maar hebben nog wel enkele vragen.

Doen we dit voor PostNL of voor het publiek belang?

Schouten (ChristenUnie) vraagt zich af waarom de focus van deze wet vooral op een rendabele bedrijfsvoering voor PostNL lijkt te liggen. Volgens haar moeten de burgers en het publieke belang centraal staan in plaats van de aandeelhouders. Minister Kamp geeft aan dat hij deze wetswijziging juist voorstelt om de postinfrastructuur te kunnen laten voortbestaan: met een goede bedrijfsvoering voor PostNL dien je juist het algemeen belang. Dat vindt De Liefde ook: om de post betaalbaar en toegankelijk te houden, moeten we iets doen. Volgens de VVD'er doe je dat door in te spelen op de actualiteit en te zorgen dat PostNL flexibel is.

Er komen minder brievenbussen en postvestigingen

De wetswijziging maakt een vermindering van het aantal postvestigingen en brievenbussen mogelijk. Volgens De Rouwe (CDA) en Schouten mag dat niet ten koste gaan van de dienstverlening in de regio's. Ook Graus (PVV) wil niet dat ouderen en mensen in krimpgebieden hiervan de dupe worden en presenteert zijn plan voor de "postmobiel": een mobiel postkantoor waar je ook kunt pinnen. Omdat door deze wetswijziging de zogenaamde UPD-eisen voortaan ook via AMvB's kunnen worden veranderd, vrezen Vos, De Rouwe, Schouten en Gesthuizen (SP) dat er op termijn nóg meer brievenbussen verdwijnen. Daarom willen zij graag invloed hebben op deze AMvB's.

SP, PvdA en D66 willen eerlijke arbeidsvoorwaarden

Hoewel het losstaat van dit wetsvoorstel vragen Gesthuizen, Vos en Verhoeven nadrukkelijk aandacht voor eerlijke arbeidsvoorwaarden voor postmedewerkers. Ondanks de afspraak dat zij een normaal arbeidscontract zouden krijgen, werken vooral werknemers van postbedrijf Sandd op basis van een overeenkomst van opdracht (ovo). Sandd kan daardoor goedkoper werken dan PostNL, en dat vindt Vos oneerlijke concurrentie. "Over de ruggen van bezorgers bovendien", voegt Gesthuizen toe. Kamp legt uit dat in een cao van die afspraak kan worden afgeweken en dat Sandd dit inderdaad doet. Omdat hij het probleem wel begrijpt, zal hij er met de minister van Sociale Zaken over spreken.

De Kamer stemt op 27 januari over het wetsvoorstel en de moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.